DeborahLagerwerf
(Kinder) dieetadvisering & Coaching 

Klik hier om de ondertitel te bewerken

Tarieven

Vergoedingen

Sinds 2019 zijn er een aantal zaken veranderd binnen de praktijk. Misschien heb je de afgelopen tijd wel het één en ander meegekregen van de discussies welke gaande zijn omtrent de contracten, van de paramedici waaronder de diëtist, met de zorgverzekeraars. De tegenvallende en onwerkbare contractvoorwaarde van een aantal zorgverzekeraars, die ons inziens de kwaliteit van de zorg niet ten goede komt, hebben er toe geleid dat er met hen wederom geen contract is afgesloten voor 2020. Dit betreft de CZ-zorggroep (CZ, Justcz, Nationale Nederlanden, OHRA en IZZ), VGZ (IZZ en UnitedConsumers) Univé (Zekur), ACHMEA (Avéro, De Friesland zorgverzekeraar, FBTO, Interpolis, Zorgverzekeraar OZF, PROLIFE, Zilverenkruis ZIEZO en Zilverenkruis).


Wat betekent dit voor jou?

Wanneer je verzekerd bent bij één van deze zorgverzekeraars krijg je geen 100% vergoeding meer voor onze dieetzorg. Hoeveel jij wel vergoed krijgt is afhankelijk van jouw zorgverzekering en vind je terug in jouw polis onder “niet-gecontracteerde dieetzorg”.

Ben je verzekerd bij één van bovengenoemde verzekeraars dan reken jij het dieetconsult direct af per pin bij de diëtiste. Waarna je de factuur per email (of post, indien gewenst) toegestuurd krijgt, welke je zelf kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar. Deze gaat na hoe je verzekerd bent en maakt het te vergoeden bedrag aan jou over. Om precies te weten wat je wel of niet vergoed krijgt, neem je zelf contact op met jouw verzekeraar of raadpleeg jouw polisvoorwaarden van het desbetreffende jaar.


Tarieven 

De tarieven voor niet-gecontracteerde zorg in 2020 bedragen €17,50/kwartier, wat neerkomt op:

  • Eerste consult € 70 - € 105,00
  • Vervolgconsulten € 17,50 - € 35,00
  • Weegconsulten € 8,75 
  • Strippenkaart weegconsult (10x) € 75,00
  • No show eerste consult € 50,00
  • No show vervolgconsult € 15,00
  • No show weegconsult € 7,50

Wanneer je niet (meer) in aanmerking komt voor vergoeding van de dieetadvisering vanuit de zorgverzekering (omdat jouw verzekeraar geen contract heeft met de praktijk of omdat het verzekerd aantal minuten zijn overschreden), zul je de consulten zelf moeten betalen. 

No show

Mocht je onverhoopt verhinderd zijn, dan horen wij dit graag zo spoedig mogelijk van jou. Voor het annuleren van afspraken wordt een termijn van 24 uur gehanteerd. Bij het niet of niet tijdig afzeggen van de afspraak zijn wij genoodzaakt de hieraan verbonden kosten bij jou in rekening te brengen. 

Consulten welke niet tijdig zijn geannuleerd, zijn niet declarabel bij jouw zorgverzekering.  


Toelichting behandeltijd

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:

  • directe tijd: de tijd waarbij je als cliënt aanwezig bent
  • indirecte tijd: de tijd die de diëtist besteedt aan o.a. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, het informeren van de verwijzer en het registreren van uw gegevens. Een consult bestaat altijd uit directe en indirecte tijd. De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.


Bedankt voor het invullen van het contactformulier. Je ontvangt zo spoedig mogelijk bericht.


Hopende jou hierbij voldoende te hebben geïnformeerd,

met vriendelijk groet,

Deborah Lagerwerf
(Kinder)Diëtiste & Leefstijlcoach
Er heeft zich een fout voorgedaan.
Klik hier om het nogmaals te proberen.